Ogólny Formularz Aplikacyjny
 
Jeśli wśród wolnych stanowisk na stronie „ogłoszenia” nie ma interesującego dla Państwa proszę wypełnić Ogólny Formularz Aplikacyjny, który dostarczy nam niezbędnych informacji na Państwa temat. Informacje te trafią bezpośrednio do bazy danych - skontaktujemy się z Panem/Panią w momencie pojawienia się stanowiska pracy, które naszym zdaniem, może być dla Państwa interesujące.
Prosimy o pełne i rzetelne wypełnienie formularza.
Należy wypełnić wszystkie pola zapisane pogrubioną czcionką i oznaczone gwiazdką.
Sekcje wymagane
Preferencje kandydata *
Obszar działalności firmy, w którym chce Pan/Pani podjąć pracę *
Kraj, w którym chce Pan/Pani pracować *
Jeśli w Polsce, proszę wybrać preferowane województwo:
Interesuje mnie praca w charakterze *
O możliwości pracy w TZMO S.A. dowiedziałem/am się z *
Dane wprowadzam *
Proszę w tym miejscu zamieścić dodatkowe informacje, które z przyczyn technicznych lub innych nie zostały zawarte w formularzu, a są istotne dla Państwa kandydatury (do 450 znaków).
Dane osobowe *
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia   dd-mm-rrrr * --
Płeć *
Wykształcenie *
Jeśli posiada Pan/Pani wyższe wykształcenie, proszę wpisać nazwę ukończonego kierunku/specjalizacji *
Czy dotychczas pracowali Państwo zawodowo? *
Adres zamieszkania
Kraj *
Województwo
Miejscowość *
Kod *
Ulica *
Nr domu/lokalu *
Telefon kontaktowy 1 *
Telefon kontaktowy 2
E-mail *
Prawo jazdy kat. B *
Obsługa komputera *
  Stopień znajomości
Word *
Excel *
PowerPoint
Access
Lotus Notes
SQL
Systemy ERP
Inny / wpisz jaki     
Inny / wpisz jaki     
Załączniki *
List motywacyjny (format WS Word, do 100 kB) *
CV (format MS Word, do 100 kB) *
Zdjęcie (format JPG, do 200 kB)
Znajomość języków obcych *
  Stopień znajomości
Angielski *
Niemiecki *
Rosyjski *
Arabski
Białoruski
Chorwacki
Czeski
Duński
Francuski
Hindi
Hiszpański
Holendersk
Norweski
Polski
Ukraiński
Węgierski
Włoski
Bułgarski
Inny / wpisz jaki     
Inny / wpisz jaki     
Klauzula *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w TZMO SA (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
Akceptuj:
Sekcje dodatkowe
Wykształcenie opisane chronologicznie począwszy od szkoły średniej.
Szkoła średnia
Rodzaj szkoły
Miejscowość
Termin rozpoczęcia/zakończenia nauki Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Szkoła wyższa I
Nazwa uczelni/ miejscowość
Termin rozpoczęcia/zakończenia nauki Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Kierunek/Specjalizacja studiów
Uzyskany tytuł
Szkoła wyższa II
Nazwa uczelni/ miejscowość
Termin rozpoczęcia/zakończenia nauki Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Kierunek/Specjalizacja studiów
Uzyskany tytuł
Studia podyplomowe I
Nazwa uczelni/ miejscowość
Termin rozpoczęcia/zakończenia nauki Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Nazwa studiów
Studia podyplomowe II
Nazwa uczelni/ miejscowość
Termin rozpoczęcia/zakończenia nauki Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Nazwa studiów
Posiadanie uprawnień specjalistycznych
Uprawnienia do obsługi wózków widłowych
Inne / wpisz jakie
Inne / wpisz jakie
Szkolenia ukończone w ciągu ostatnich 5 lat
    Termin Temat szkolenia Firma prowadząca szkolenie
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Doświadczenie zawodowe
- 3 ostatnich miejsc pracy
Ostatnie/obecne miejsce pracy
Nazwa pracodawcy
Profil działalności firmy
Ilość osób zatrudnianych przez pracodawcę
Dokładna data rozpoczęcia/zakończenia pracy Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Nazwa stanowiska pracy
W przypadku obejmowania stanowisk kierowniczych podaj liczbę i stanowiska osób,
którymi kierowałeś/kierowałaś
3 kluczowe osiągnięcia/sukcesy w danej firmie
Wcześniejsze miejsce pracy
Nazwa pracodawcy
Profil działalności firmy
Ilość osób zatrudnianych przez pracodawcę
Dokładna data rozpoczęcia/zakończenia pracy Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Nazwa stanowiska pracy
W przypadku stanowisk kierowniczych podaj liczbę i stanowiska osób,
którymi kierowałeś/kierowałaś
3 kluczowe osiągnięcia/sukcesy w danej firmie
Wcześniejsze miejsce pracy
Nazwa pracodawcy
Profil działalności firmy
Ilość osób zatrudnianych przez pracodawcę
Dokładna data rozpoczęcia/zakończenia pracy Początek: - mm-rrrr
Koniec:     - mm-rrrr
Nazwa stanowiska pracy
W przypadku stanowisk kierowniczych podaj liczbę i stanowiska osób,
którymi kierowałeś/kierowałaś
3 kluczowe osiągnięcia/sukcesy w danej firmie
Pytania ogólne
Twoja działalność pozazawodowa:
Opisz kluczowe umiejętności jakie posiadasz: